1m ống nhựa 6ly làm thân cây – màu đen

5,000

.
.
.
.