1m ống nhựa 6ly làm thân cây-màu trắng

5,000

.
.
.
.